Anders Lidén

Honorary President of IAA, (International Association of Art) - UNESCO

År 1945 avporträtterade Bengt Lindström Anders Lidén som då fortfarande låg i vaggan. Familjerna Lindström och Lidén var goda vänner och de bodde i samma hus i Härnösand. Senare, på 1960-talet när Anders Lidén studerade konst i Paris, fick han under sin studietid vara inneboende hos Bengt Lindström som då hade sin ateljé där.
 
Idag innerhar Anders Lidén stora kunskaper inom den moderna konsten och blev år 2015, såsom Kommittémedlem för UNESCO-IAA/AIAP, utnämnd till Honorary President för samma institut. Han anses idag av flera vara den största experten om konstnären Bengt Lindström och hans konst.


Anders Lidén och Curt Aspelin jobbade mycket tillsammans redan under 1960-talet. Aspelin förlade och tryckte utställningskataloger där Lidén skrev texterna om Lindströms utställningar och konstverk.
 
I en katalog från 1975 skriver Anders Lidén följande om den stora utställningen på Musée Galliéra i Paris:
 
"Bengt Lindström hämtar sina motiv uteslutande från människans och djurens rike. Han målar människor och djur, en och en, parvis eller i grupper på upp till fem-sex stycken. Bildytan fylls till bristningsgränsen av dessa tjutande, brummande, skrattande och kraxande varelser, som aldrig lämnar något utrymme över för accessoarer eller ett klart gestaltat rum. Behövs ett tillägg, måste ett "hål" i bilden fyllas igen, så sker det med kroppsdelar, en fot, en oförmodad stjärna, ett öga eller en grimaserande tandrad. Det gör ibland ett förvillande intryck. Vill man till varje pris reda ut sambandet mellan figurerna i en bild kan man gripas av samma yrsel som inför en bataljmålning av Uccello om man en längre stund tittar mellan benen på hästarna. En annan egenhet hos Bengt Lindström är att han gärna framhäver det djuriska hos människan och mänskliga eller änglalika drag hos djuren."

Upp ↑