Utställning av den Fornnordiska Mytologins Mästare Denna utställning består
av konstnärens verk från 1932-2003.

På de flesta konstverken saknas det konstnärens signering och namn på konstverket.

Hela denna utställning är konstverk där merparten kommer från konstnärens kvarlåtenskap. Konstnären hade behållit tavlorna i sin ateljé under hela sitt liv och aldrig signerade dem. Det var kanske för,som Bengt sade själv, att om han intesignerade verken, var det en försäkring mot eventuellt stöld och andra försvinnanden.

Beträffande namn på konstverken kunde exempelvis ett konstverk ha flera olika namn, och det var som den stora Bengt Lindström kännaren Anders Lindén sa, att namnet på konstverket varierade som på vilket humör konstnären befann sig i.

De dansande gudar från Asgård

Denna mobil med de dansande Asagudarna består av 46 stycken bilder och tar en omkrets av cirka tre meter och bör vara höjd i taket fyra meter.

Dessa bilder började konstnären att måla på början av 90-talet och pratade mycket om den mobilen alla bilderna skulle sättas in i.

Men han fick ingenting färdigt utan bilderna fanns kvar och jag, Curt Aspelin, färdigställde konstnärens önskemål 2015 och som ni kommer att märka är detta fantastisk mobil med de gudabilder konstnären målade.

Sagor från Orrem Jarka

I den nordligaste delen av Sverige ligger byn Orrem Jarka där konstnären mellanlandade ett flertal gånger på sina s.k. vandringar iden Norrländska vildmarken.

I mitten av 90-talet gjorde konstnären en serie av teckningar och enlitografiupplaga om sagorna från Orrem Jarka, där konstnären inte bara tecknar ner de intressanta teckningarna, utan också skriver ned sagorna om den nordiska mytologin.

År 1997-98 var litografiupplagan klar och trycktes upp på Atelier Franck Bordas stentryckeri i Paris. Litografierna trycktes i ensvensk och en fransk upplaga på 100 exemplar av varje.

Flickorna på Champs-Élysées
i Paris

I början på 1980-talet började Bengt Lindström att ändra sitt manér, från sina färgsprakande fula gubbar och gummor, till
att bland annat måla av de vackraflickorna på
Champs-Élysée i Paris.

Det blev närmare 200 st. olika akrylmålningar alla i samma storlek. Så småningom började vissa av målningarna att få svenska namn som Eva, Anna, Sonja, med flera och allteftersom gjordes sju olika litografier av vissa av verken.

Det fanns också franska namn på kvinnorna, men Bengt hade redan döpt helaserien till ”Flickorna på Champs-Élysées”.

Utställning hem ↑ Upp ↑